Drömvinsten

Lotto i USA

Lotto i USA

Lotto har spelats i USA och andra brittiska kolonier sedan 1600-talet. Det var dock inte tillåtet att spela i alla kolonier. I vissa kolonier var inte kortspel, tärningsspel eller bordsspel ens tillåtna i privata bostäder. I de flesta kolonier såg man spel och dobbel som ett ofarligt tidsfördriv så länge det spelades på ett gentlemannamässigt sätt. Engelska investerare såg spelandet som ett tecken på lathet och menade att det tydde på att kolonierna saknade förmågan att klara sig själva.

Lotterierna användes inte bara som ett nöje utan också som en viktig inkomstkälla, som hjälpte till att finansiera kolonierna. I Jamestown, Virginia använde man till exempel lotterier som ett sätt att finansiera kolonin. Lotterierna var ganska avancerade för sin tid och det dröjde inte länge innan alla de 13 ursprungliga kolonierna hade börjat använda lotterispel för att få ihop pengar.

Efter en våg av protester mot lotterierna förbjöds dem år 1860 i alla stater förutom Delaware, Kentucky och Missouri. Bristen på lagliga lotterier i landet gjorde att lotterna började skickas över hela landet och olagliga lotterier skapades. År 1895 förböjds sedermera lotterierna i hela USA. Det första moderna, myndighetsstyrda lotteriet i USA kom till i Puerto Rico år 1934. 1964 följdes detta upp med ett lotter i i New Hampshire.

Idag finns lottospel i 44 av de amerikanska staterna. Det senaste lottospelet att legaliseras var i Wyoming, där verksamheten påbörjades 1 juli 2013. Det första moderna lottospelet som involverade fler än än start grundades 1985 i New Hampshire, Maine och Vermont. Det följdes 1988 av ett flerstatslotteri där staterna Kansas, Iowa, Oregon, Missouri, Rhode Island, West Virginia och District of Columbia deltog. Spelet går under olika namn i olika delstater. Det kallas bland annat Mega Millions och Powerball. De statliga lotterierna har tillsammans en årlig omsättning på närmare 200 miljarder dollar.