Drömvinsten

Lotto nu och då

Det första spåret av lottoliknande spel på vår planet är kenolotter från den kinesiska Handynastin (år 206 f.Kr. till 220 e.Kr.). Lotterierna på den tiden tros ha hållits för att finansiera stora statliga projekt såsom bygget av den kinesiska muren. I en gammal kinesisk bok från 2000-talet f.Kr. finns också referenser till vad som verkar vara någon form av lottodragning.

De första kända europeiska lotterierna hölls under romarrikets storhetstid, främst som underhållning vid middagsfester. Varje gäst tilldelades en lott och de vinster som spelarna kunde vinna utgjordes ofta av stiliga föremål såsom matserviser. Alla lottinnehavare var garanterade att vinna någonting. De äldsta tecknen på lotterilotter som fanns till försäljning var till ett lotteri som arrangerades av den romerske kejsaren Augustus Caesar. Intäkterna från lotteriet användes för att reparera staden Rom och vinnarna tilldelades vinster i form av föremål av olika värde.

Lotto - Ett klassiskt spel

Lotto under medeltiden

Först under medeltiden vet vi att man började använda sig av vinstpengar. Detta skedde i Nederländerna under 1400-talet. I olika städer hölls offentliga lotterier i syfte att samla in pengar till byggnationer av fort och för att hjälpa de fattiga. Det finns också tecken på att lotterier ska ha ägt rum tidigare än så i städer i Nederländerna och Belgien. På 1600-talet var det ganska vanligt att lotterier arrangerades i Nederländerna som ett sätt att samla in pengar till de fattiga människorna eller för att finansiera olika typer av allmännytta. Lotterierna visade sig vara väldigt populära och hyllades som en mindre smärtande form av skatt. Det holländska statliga lotteriet är idag det äldsta av de lotterier som fortfarande drivs.

Det första italienska lotteriet verkar ha hållits den 9 januari 1449. Detta lotteri som hölls i  Milano hade som syfte att finansiera kriget mot republiken Venedig. Det var dock i staden Genua i som Lotto blev väldigt populärt. Befolkningen spelade på namnen tillhörande medlemmar i det stora rådet. En gång per halvår drogs fem av de nio kandidaternas namn slumpmässigt. När man senare ville börja spela mer frekvent än två gånger per år, började man byta ut kandidaternas namn mot siffror och det moderna lottospelet var fött. Det är från detta spel såväl de legala moderna lottospelen som illegala sifferspel härrör.

Lotto i England 1566-1826

Även om britterna förmodligen var de första att experimentera med lotter och andra slumpspel, är de äldsta bevisen på lotterispel från 1566. Enligt dessa ska drottning Elisabeth I år 1569 arrangerat ett allmänt lotteri. Det var utformat för att skaka fram pengar till reparationer, byggnationer och allmännytta. Varje spelare vann en vinst och vinsternas totala värde motsvarade de pengar som genom lotteriet samlats in. Det kunde till exempel röra sig om silvertallrikar och andra värdefulla varor. Lotteriet marknadsfördes med hjälp av skriftrullar som sattes upp runt om i landet och innehöll skisser av vinsterna.

De flesta människor hade inte råd med kostnaden för en hel lott, så därför sålde mäklare andelar i lotter, vilket resulterade i att man exempelvis kunde köpa en sexondels lott. Flera privata lotterier hölls också, bland annat samlades pengar in för att stödja kolonin i amerikanska Jamestown. Det statliga engelska lotteriet bedrevs mellan 1694 och 1826, det vill säga drygt 250 år. Regeringen beslutade sig efter påtryckningar från oppositionen att hålla ett slutligt lotteri år 1826.

Lotto i USA 1612-1900

Det engelska lotteriet som år 1612 hade fått King James I:s tillåtelse gav Virginia Company of London rätten att samla in pengar för att hjälpa kolonosatörerna i den första permanenta engelska bosättningen i Virginia. Lotterierna i Amerika spelade en viktig roll i finansieringen av såväl privata som allmänna projekt. Över 200 lotterier hölls mellan 1744 och 1776. Dessa spelade en stor roll för finansieringen av vägar, kyrkor, bibliotek, skolor, kanaler, broar och liknande. På 1740-talet finansierades universiteten Princeton och Columbia med hjälp av lotterier, liksom universitetet i Pennsylvania år 1755.

Under krigen mellan Frankrike och indianerna, använde flera olika kolonier sig av lotterier för att finansiera den lokala milisen såväl som byggandet av fort. Benjamin Franklin höll ett lotteri för att samla in pengar till att köpa en kanon för att försvara Philadelphia. Även George Washington anordna år 1768 ett lotteri men det skulle visa sig vara misslyckat. De lotter som hade Washingtons namnteckning blev senare eftertraktade samlarobjekt. En enskild lott gick 2007 under klubban för cirka 15 000 dollar.

Under det krig där Amerika frigjorde sig från England använde man sig också av lotterier för att samla in pengar till armén. Även efter kriget var flera delstater tvungna att arrangera lotterier för att samla in pengar till olika projekt. Här på sajten kan du också läsa om dagens moderna lotto i olika delar av världen.